Jakub Herman

JAKUB


Magdalena Herman

MAGDALENA

"NASZĄ MISJĄ JEST SZKOLIĆ I ZARAŻAĆ LUDZI PASJĄ RATOWANIA ŻYCIA"

Firma Hermed prowadzi szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasze szkolenia prowadzone są przez kadrę ratowników medycznych z wieloletnim doświadczeniem oraz instruktorów z odpowiednimi uprawnieniami. Wszystkie realizowane przez Firmę Hermed seminaria mają na celu profesjonalne przygotowanie swoich uczestników do natychmiastowego udzielenia pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia. W ofercie szkoleniowej zawieramy pełną gamę szkoleń skierowanych zarówno dla firm i instytucji, jak i osób indywidualnych. Podczas szkolenia każdy uczestnik bierze udział w cyklu wykładów
z zakresu pierwszej pomocy, jednak główne ukierunkowanie kładzie się na nauczenie przede wszystkim umiejętności praktycznych. Do zajęć praktycznych wykorzystujemy nowoczesny sprzęt szkoleniowy, taki jak: fantomy do resuscytacji, sprzęt do nauki automatycznej defibrylacji zewnętrznej AED.
Najwyższy poziom realizowanych przez nas szkoleń gwarantowany jest przez permanentne dostosowanie oferty do nowych wytycznych światowych towarzystw naukowych (Europejskiej Rady Resuscytacji, American Heart Association). Program seminariów przygotowany jest indywidualnie do potrzeb naszych Klientów. Ćwiczymy w małych grupach od 6 do 12 uczestników.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji. Jeżeli nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub pod numerem telefonicznym podanym w zakładce "Kontakt".