• image06

  Z KAŻDĄ MINUTĄ OPÓŹNIENIA DEFIBRYLACJI
  ZMNIEJSZA SIĘ PRAWDOPODOBIEŃSTWO
  PRZEŻYCIA OSOBY POSZKODOWANEJ O 10–12%

 • image01

  CZASAMI WYSTARCZY UDROŻNIĆ DROGI
  ODDECHOWE BY URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE

 • image02

  OSOBA UDZIELAJĄCA PIERWSZEJ
  POMOCY KORZYSTA Z OCHRONY
  PRZEWIDZIANEJ DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH.

Sprawdź czy potrafiłbyś uratować komuś życie

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

Pytanie nr 1
Resuscytację krążeniowo oddechową osoby dorosłej rozpoczniesz od:

Pytanie nr 2
Wykonując wdechy ratownicze nie powinieneś używać:

Pytanie nr 3
Uciśnięcia klatki piersiowej w stosunku do wdechów ratowniczych w resuscytacji krążeniowo oddechowej osoby dorosłej to:

Dowiedz się więcej o Pierwszej Pomocy

CZYM JEST PIERWSZA POMOC?
O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ?

Pierwsza pomoc — zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej.

W trakcie udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, ważna jest kolejność wykonywanych czynności. W celu lepszego zapamiętania tej kolejności powstał Łańcuch Przeżycia. Łańcuch ten przedstawia to co kolejno powinno dziać się z osobą poszkodowaną, Pokazuje prawidłową kolejność czynności, których wykonanie maksymalnie zwiększa szanse skutecznej pomocy w przypadku zatrzymania akcji serca. Bardzo ważna jest kolejność poszczególnych ogniw, zapewni to szybką i skuteczną pomoc osobie poszkodowanej.
Lancuch zycia

 • 1.Wczesne rozpoznanie stanu zagrożenia życia i wezwanie pomocy
 • 2.Wczesne podjęcie Resuscytacji Krążeniowo- Oddechowej (30 uciśnięć klatki piersiowej: 2 wdechy)
 • 3.Wczesna defibrylacja (Użycie AED)
 • 4.Opieka poresuscytacyjna (przekazanie poszkodowanego służbom ratowniczym)

Resuscytacja krążeniowo oddechowa podjęta natychmiast przez świadków zdarzenia zwiększa 2-3 krotnie szanse przeżycia poszkodowanej osoby, ponieważ zapewnia przepływ krwi przez serce i mózg.

CO TO JEST AED?

AED – to skrót zaczerpnięty z języka angielskiego Automated External Defibrillator i oznacza Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny. Zautomatyzowany czyli sterowany komputerowo, według zaprogramowanego algorytmu, który potrafi wykryć zagrażający życiu nieprawidłowy rytm serca i poinformować ratownika o czynnościach, który należy podjąć w celu ratowania życia poszkodowanego. AED photo Defibrylator, czyli urządzenie wysyłające impuls elektryczny przez elektrody do serca, powodując tym samym zatrzymanie nieprawidłowego rytmu serca. Natomiast zewnętrzny oznacza działający za pomocą samoprzylepnych elektrod na skórze klatki piersiowej osoby poszkodowanej. Automatyczny defibrylator zewnętrzny krok po kroku poprzez komendy głosowe i świetlne instruuje ratownika co należy wykonać w celu ratowania osoby poszkodowanej. Użycie AED w połączeniu z resuscytacją krążeniowo-oddechową u osoby poszkodowanej w stanie nagłego zatrzymania krążenia, może zwiększyć szanse na jej przeżycie do 49-75%. Każda minuta opóźnienia w defibrylacji zmniejsza szanse przeżycia osoby poszkodowanej o 10-15%. Powszechność dostępu do urządzeń AED oraz nabyte umiejętności podczas szkoleń poprawiają nasze bezpieczeństwo w społeczeństwie. Dlatego tak ważne jest aby świadkowie zdarzenia podejmowali niezbędne działania w celu ratowania ludzkiego życia.

Umów się na spotkanie i poznaj nas
Magdalena Herman photo KIM JESTEŚMY?
DLACZEGO MY?
CO OFERUJEMY?

Nasze szkolenia prowadzone są przez kadrę ratowników medycznych z wieloletnim doświadczeniem oraz instruktorów z odpowiednimi uprawnieniami. Pragniemy szkolić i zarażać ludzi pasją ratowania życia. Jako doświadczona kadra instruktorska nauczymy Cię jak udzielać pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego uczestnika kursu. Szkolimy grupy zawodowe jak i osoby indywidualne. Szkolenia prowadzimy głównie u zamawiającego, co pozwala nam na indywidualne dostosowanie naszej oferty do Państwa potrzeb. Uczestnicy seminarium ćwiczą na najwyższej jakości sprzęcie szkoleniowym. Warto nam zaufać ponieważ oferujemy szkolenia, które w głównej mierze opierają się na zajęciach praktycznych, dzięki którym uczestnik ma możliwość wyćwiczenia podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Uczymy jak zapobiegać nagłym stanom zagrożenia życia, a przez to zwiększamy poziom świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeby niesienia pomocy osobom poszkodowanym. Pierwsza pomoc może przydać się także Tobie w różnych sytuacjach życiowych. Bądź na nie przygotowany - skontaktuj się z nami.

e-mail: kontakt@hermed.edu.pl
telefon: 880-187-521